Carti aparute în editura Bioflux, 2022Baciu N., 2022 Ecoturism. Note de curs. Editura Bioflux, Cluj-Napoca. Versiunea online, ISBN 978-606-9736-14-2.

Petrescu-Mag R. M., Petrescu-Mag I. V., 2022 Legislatie si politici de mediu. Editura Bioflux, Cluj-Napoca. Versiunea online, ISBN 978-606-9736-17-3.